nagłówek

LWÓW I ZAMOŚĆ

Andrzej Kedziora luty 23, 2013

We Lwowie podpisany został kontrakt z Bernardem Morandem. Na Lwowie wzorowany był ustrój Zamościa, miasta miały podobną strukturę narodowościową. Zamość podlegał nawet Lwowowi - gdyż do 1772 leżał w wojew. ruskim, a później guberni lwowskiej. Pierwsze prace  malarskie i rzeźbiarskie wykonywali artyści lwowscy (osobne hasło: Malarze... i Rzeźbiarze). We Lwowie urodziło się wielu wybitnych zamościan: poeta Szymon Szymonowic, profesorowie Akademii Tomasz Drezner, Kacper Solski, Andrzej Abrek, Melchior Stefanides i Walerian Alembek (obaj wrócili i tam zmarli), infułat Mikołaj Kiślicki. Związani ze Lwowem byli też inni profesorowie: uczyli się tam Adam Burski (również nauczyciel), Jan Ursinus, Szymon Birkowski. W Akademii studiowało ok. 50 studentów ze Lwowa.
W latach międzywojennych Zamość z współpracował ze środowiskiem naukowym Lwowa - publikacje (m.in. "Teka Zamojska"), prelekcje (m.in. wykłady powszechne), udział w sesji szymonowiczowskiej, a do najbardziej związanych z Zamościem uczonych należał Stanisław Łempicki, Aleksander Czołowski i Kazimierz Sochaniewicz. Przed wojną trafili do Zamościa Lwowianie: Michał Pieszko, Aleksander Szawul (muzyk), Stanisław Matkowski (sędzia), Mieczysława Matkowska (nauczycielka), Maria Wolfinger (nauczycielka), Stefania Kłosińska (nauczycielka), Ludwik Bayer (urzędnik), Stefania Komuszyńska (znana krawcowa), Adam Klimek (architekt), Tadeusz Onyszkiewicz (lekarz), Michał Lisowicz (przedsiębiorca), w  czasie  wojny Eustachy Mazur (inż., malarz), Witold Wiszniewski, Stanisław Biały (ofic. 9 p.p.).
Po wojnie zamieszkali tu urodzeni we Lwowie: Helena Drezowska, Józef Mandybur (tamtejszy lekarz wojewódzki), Marian Blomkwist (lekarz), Irena Kucharska (lekarz), Władysława Podobińska (działaczka turystyki), Teresa Sabacińska (stomatolog), Eugenia Nagrodzka i Jadwiga Skarżewska (farmaceutki), Ryszard Fridrich (nauczyciel), Ryszard Huss (płk WP), Adam Wojtów (szachista), Edward Mikusiński (piłkarz), Ryszard Burzyński (piłkarz, brydżysta), Maria Magnowska - z Łyczakowa, Maria Dąbrowska i Felicja Juśko (nauczycielki). Z "Czarnych" Lwów przybyli też inni piłkarze Marmolak i Bober
W 1989-93 działało Tow. Miłośników Lwowa z prezesem Władysławem Ostrowskim (1928-2000). Od 2004 szkoła nr 8 organizuje Przegląd Piosenki Lwowskiej.


 * Zarząd TML: prezes Władysław Ostrowski, wiceprzew. Marian Zacharczuk, Tadeusz Kowalczuk, Erwin Szkodziński, sekretarz Władysław Pazderski, skarbnik Maria Szybiak, czł. Bogdan Szyszka, Zdzisław Kazimierczuk, Janina Kaczmarczyk.
 * W l. 60 na nowomiejskim Rynku, tuż przy skrzyżowaniu kram z używanymi wyrobami metalowymi rozkładał "Józio Lwowiak" - Józef Czajkowski.
 *
T. Machlarz wystąpił m.in. przeciw czołowym lwowskim zespołom: "Czarni" 28 VI 1934 - 2:3, następnie 1:0, 0:0, "Hasmonea" 1:0 i 2:1, "Pogoń" - 1:1 i 2:1.

Czytany 1760 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 15 marzec 2018 07:48

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

26817080

Wyświetleń