Znaczącą tematykę w twórczości Władysława Żurawskiego stanowiły umieszczane w naturze kobiece akty, w większości nad wodą. Są to dziewczyny wiejskie pośród przyrody w scenach kąpieli, igraszek, oraz kobiety w miejskim plażowym anturażu.