W twórczości Władysława Żurawskiego dominuje drzeworyt, uprawiał też malarstwo, niemal wyłącznie akwarelowe. Do tej pory udało się tutaj zdokumentować ok. 80 prac. Więcej niż połowę  związanych jest z zamojskim okresem twórczości i tematyką zamojską.  Znalazły się tu również akwarele z monografii dr J. Skrzypczaka a także prace aukcyjne.


 * Nie udało się uzyskać kopii innych prac znajdujących się w muzeach w Mielcu i Przemyślu.