Ur. w Izbicy, absolwent LO w Tarnogórze, ukończył studia prawnicze, od 1990 w Zamościu. W 1994-98 prezes Sądu Rejonowego w Zamościu, w 1999 otrzymał nominację na sędziego okręgowego w Zamościu, od 2016 prezes Sądu Okręgowego. Działacz  Akcji Katolickiej, w 2002 powołany do Rady Diecezjalnego Instytutu AK od 2004 wiceprezes, czł. Rady Krajowej AK. Żona Grażyna Żurawicka, historyk sztuki, 2003-2017 kierownik Delegatury Wojew. Urzędu Ochrony Zabytków w Zamościu, autorka publikacji poświęconych zabytkom sztuki.