Ogólnop. masowa organizacja społeczna, jej nazwa wywodzi się z Zamościa tu  się zrodziła i została przyjęta w kraju, gdy w III 1957 założone zostało ognisko TKKF "Roztocze", jako I-sze w Polsce ognisko (następne w Trzebini). Jego inicjatorem był Eugeniusz Hajkowski - aktywny uczestnik konferencji założycielskiej TKKF (3 V 1957). Pierwsze ognisko zarejestrowano 15 V a prezesem został W. Łojewski. TKKF otrzymał też przylegajace do stadionu łąki na park sportowy. W 1958 powstały dwa ogniska TKKF (pracowników przem. drzewnego i łączności), 1963 - powołano sekcję siatkarską, szachową i turystyczną, było 5 ognisk związkowych i 1 statutowe, 1977 - 7 ognisk i 285 osób. 27 VI 1964 miał miejsce w Zamościu zlot ognisk TKKF.
Później powstawały kolejne ogniska TKKF:
"Renesans" 23 II 1968 przy Spółdz. im. Łukasińskiego, prezes Zofia Kasprzak, od 1972 Bolesław Włoch (piłka nożna, kometka, ringo, później też piła ręczna i karate), 1978 - 25, 1983 - 97 czł., Jan Sadło. 
"Meteor" 26 VI 1968 (osiedlowy, ul. Kilińskiego, prezes Andrzej Cybulski, w 1971 nie działał, od 1973 milicyjny, prezes Jerzy Flor, później Ryszard Orłowski, Tadeusz Pietrzela - siatka, strzelectwo, pingpong, kometka, brydż), 1978 - 82, 1983 - 86 czł.
"Szaniec" 1970 przy PDK, prezes Czesław Klimek, później Ryszard Deryło (brydż, szachy, pingpong),
"Strzelec" w 1977-82 przy OHP, prezes Artur Krukowski, później os. Karolówka - prezes Mirosław Kitka (siatka, pingpong).
Do bardziej znanych zakładowych ognisk należały potem także: "Sparta" (Zakłady Mięsne), "Odzieżowiec" ("Delia"), "Sokół" (WZMot.), "Drzewiarz" (ZFM), "Źródło" v. "Zdrój" (WPGKiM), "Segregator" (UW), "Robotnik" (PSS), "Kormoran" i "Kolejarz"  do 1982 (PKP), "Budowlani" (ZPB), "Pekaes" (PKS), "Rekreacja" (spółdz. im. J. Zamoyskiego, od 1984, prezes Marek Soboń), "Płomień" (Straż Pożarna),  "Profil" ("Metalplast"), "Stadion" (OSiR), "Va Bank" (banki), "Nauczyciel" (ZNP).
18 XI 1969 powołano ZP TKKF nadając mu nazwę Zamojskie Tow. Krzewienia Kultury Fizycznej (I-szy prezes Antoni Sobczyk, później m.in. przez wiele lat Waldemar Pich), który w 1975 przekształcił się w ZW TKKF. Na I-szym Zjeździe Wojewódzkim prezesem został Zenon Bujnowski z KW PZPR, wiceprezesami Janina Gąsior (WRZZ), Wojciech Gucma (ZSMP) i Adam Caban (urzędujący) a sekretarzem Antoni Pańko (LOK). W 1970 powstało również Zamojskie Towarzystwo Kultury Fizycznej, pierwszym prezesem był Antoni Sobczak.


 !!! Na początku l. 70-tych w kole Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Szaniec" działała sekcja ...brydżowa.
 * W 1974 wybrano ZP TKKF - prezes Jerzy Flor ("Meteor"), z-ca Barbara Górska ("Cora"),  sekretarz Maria Dobrowolska ("Cora"), skarbnik Teresa Trzcińska ("Roztocze", Paweł Goździewski (ZPB), Mieczysław Oleszczuk (PKS),
Ryszard Rams (POSTiW).