Ognisko TKKF powstałe 24 III 1957 na zebraniu w "Consulatus", jako I-sze w Polsce. Jego inicjatorem był nauczyciel WF Eugeniusz Hajkowski, pierwszym prezesem został Wacław Łojewski, sekretarz Teresa Trzcińska (w zarządzie Jerzy Dybkowski, Marian Rozegnał, E. Hajkowski), później m.in. prezesem Kazimierz Macias (1961), Teofil Hubala (1961-63), następnie przez wiele lat Władysława Podobińska. Początkowo liczyło 100 czł., później skupiało ponad 2 tys. członków, głównie z urzędów i administracji, 1978 - 17, 1980 - 200 czł., 1983 - 27 czł.
Preferowało gry zespołowe (siatka, kosz, p.n. oraz l.a.)., posiadało zespół boisk (obok stadionu). W poł. l. 70. zawiesiło działalność (prezes W. Podobińska), w 1980 reaktywowane (sekcje karate i judo, sporty siłowe), prezes Roman Chwedeczko, wiceprezesi: Adam Klaczyński i Krzysztof Winiarski, sekretarz Marian Siegieńczuk, honorowy prezes Władysława Podobińska. Osobne hasło: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.