W czasach PRL najliczniejsze i najaktywniejsze, było oczywiście TPPR (1948-53 ul. Staszica 6, pierwszymi prezesami był Michał Zydło, później Władysław Krupiński i m.in. mec. Roman Miszewski, od 1972 E. Garbiec). W l. 60. do aktywniejszych Danuta Dziuńko, Mieczysława Czubaszek, Irena Szmiga. W 1978 do oddziału miejskiego należało 8452 członków. W 1984 przy ZW założono oddział Zw. Polaków B. Żołnierzy Armii Radzieckiej.
W przeszłości istniały także oddziały towarzystw przyjaźni polsko-indyjskiej (osobne hasło), a krótko polsko-chińskiej (1960, prezes Kazimierz Macias) i polsko-bułgarskiej (1987, prezes Bolesław Didyk). Później działały w Zamościu oddziały towarzystwa przyjaźni polsko-francuskiej (1984) (osobne hasło) i polsko-włoskiej (1987, 13-te w Polsce) z Dagmarą Kozik. 25 IV 1994 powstał oddział wojewódzkiego Społecznego Towarzystwa Polska-Ukraina (przew. Zygmunt Kostrzewski).
W 2017 powstał 14-ty w Polsce oddział w Zamościu Towarzystwa Polsko-Austriackiego (prezes Roman Podświadek).


 * Zarząd powstałego w 1960 koła Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej – prezes K. Macias, I z-ca Halina Podobińska, II z-ca Tadeusz Onyszkirewicz, sekretarz Ignacy Soboń, skarbnik Wanda Kulawianka, czł. J. Organista, A. Skowyra, F. Kozyra, Wiesław Penk, Janusz Domański.