Ur. na Wileńszczyźnie, W 1942-44 w Armii Krajowej ps. "Olcha", z końcem 1944 wcielony do Armii Czerwonej, od 1945 w Wojsku Polskim (szkoła oficerska) m.in. Warszawie, Krakowie, Ełku, Kaliszu, Międzyzdroju (d-ca kompanii), w 1948-50 szef sztabu baonu 8 p.p. w Zamościu i jeszcze Suwałkach. Jako cywil od 1952 w Zamościu. Pracował w PMRN (od 1953 kierował wydz. handlu), Zakładach Mięsnych. Był przewodniczącym Klubu Korespondentów "Sztandaru Ludu". Działacz LPŻ, LOK, ZBoWiD, prezes honorowy Oddziału Zw. Weteranów Rezerwistów WP. Od 1994 prezes Oddziału Wojew. ZŻLWP, od 2000 pułkownik. Odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP.