Ur. w Leżajsku, tam ukończył gimnazjum, następnie Wyższy Kurs Nauczycielski, polonista. Przed wojną pracował w Biłgoraju (z-ca inspektora szkolnego). W 1940-45 był więźniem Rotundy, Dachau i Oranienburga. W Zamościu inspektor szkolny (1947-51) i dyrektor liceum korespondencyjnego, uczył przez wiele lat w liceum. Był czł. Prezydium MRN (przewodniczył Komisji Kultury), działaczem ZNP i PTTK (1948-50 w zarządzie), skarbnikiem Tow. Przyjaciół UMCS. Mieszkał przy ul. Sienkiewicza. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP. Zm. w Wałbrzychu. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (K) wraz z żoną Antoniną Ordyczyńską (1903-1994) nauczycielką w szkole ćwiczeń.