Instytucja wojskowa w Zamościu. Jej początki związane są z czasami zaboru austriackiego, czynna prawdopodobnie do kasaty twierdzy. Zarządzał nią intendent (ordonator) zajmujący się skarbem wojskowym, pożywieniem i szpitalami. Mieściła się przy ul. Akademickiej (między d. Akademią i seminarium), wcześniej była tam scholasteria, później bliżej nieokreślone domy z sąsiadującymi kuchniami wojskowymi, a przylegająca ul. Kołłątaja nosiła wtedy nazwę ul. Ordonanshauzowa. W 1839 doszło do powstania w tym miejscu nowego, istniejącego obecnie budynku. Mieściły się w nim m.in. składy, areszt, koszary saperskie, biura, "mieszkanie adiutanta". Po kasacie twierdzy władze powiatowe, w 1919 komenda powiatowa, w l. międzywojennych starostwo (osobne hasło)

 * Wiosną 1839 ogłoszony został przez wojsko przetarg na przebudowę murowanego domu oficerskiego nr 22 i domów dla rzemieślników  nr 25 i 26 na ordonanshauz za 91.969 zł