I. 1589-1605 JAN (1542-1605) s. Stanisława i Anny z Herburtów, kanclerz i hetman wielki koronny; żona (I) Anna z Ossolińskich - bez potomstwa, żona (II) Krystyna z Radziwiłłów - dzieci: Elżbieta (zm. w dzieciństwie), żona (III) Gryzelda z Batorych - dzieci: Anna, Zofia (obie zm. w dz.), żona (IV) Barbara z Tarnowskich - dzieci: Gryzelda (zm. w dz.), Tomasz.
II. 1618-1638 TOMASZ (1594-1638) s. Jana, kanclerz w. kor., wojewoda podolski, następnie kijowski; żona Katarzyna z Ostrogskich - dzieci: Jan, Gryzelda Konstancja, Joanna Barbara.
III. 1647-1665 JAN (1627-1665) s. Tomasza, podczaszy w. kor., wojewoda kijowski, następnie sandomierski; żona Maria Kazimiera de la Grange d'Arquien - dzieci: Ludwika Maria, Katarzyna Barbara, NN (wszystkie zm. w dz.).
IV. 1677-1689 MARCIN (ok.1637-1689) s. Zdzisława i Zofii z Lanckorońskich, podskarbi w. kor., wojewoda bracławski, nast. lubelski; żona Anna Franciszka z Gnińskich - dzieci: Marianna Teresa, Tomasz Józef, Jan Franciszek, Michał Zdzisław, Marcin Leopold.
V. 1704-1725 TOMASZ JÓZEF (1679-1725) s. Marcina, płk wojsk kor.; żona (I) Teresa z Potockich - bez potomstwa, żona (II) Antonina z Zahorowskich - bez potomstwa.
VI. 1726-1735 MICHAŁ ZDZISŁAW (ok. 1680-1735) s. Marcina, wojewoda smoleński; żona (I) Anna z Działyńskich - dzieci: Ludwika, Anna Teresa, Helena, Tomasz Antoni, Jan Jakub, Andrzej, żona (II) Elżbieta z Wiśniowieckich - dzieci: Katarzyna.
VII. 1735-1751 TOMASZ ANTONI (ok.1715-1751) s. Michała Zdzisława, wojewoda podolski; żona (I) Marianna z Łubieńskich - dzieci: Faustyn Jan (zm. w dz.), żona (II) Teresa z Michowskich - dzieci: Klemens Jerzy.
VIII. 1760-1767 KLEMENS JERZY (1738-1767) s. Tomasza Antoniego, płk wojsk kor.; żona Konstancja z Czartoryskich - bez potomstwa.
IX. 1767-1777 JAN JAKUB (1716-1790) s. Michała Zdzisława, wojewoda podolski; żona Ludwika z Poniatowskich - dzieci: Urszula.
X. 1778-1792 ANDRZEJ (1717-1792) s. Michała Zdzisława, kanclerz w. kor.; żona Konstancja z Czartoryskich - dzieci: Jan (zm. w dz.), Aleksander August, Stanisław Kostka, Michał (zm. w dz.), Andrzej (zm. w dz.), Anna, Marianna (zm. w dz.).
XI. 1792-1800 ALEKSANDER AUGUST (1770-1800) s. Andrzeja; żona Marianna z Granowskich - bez potomstwa.
XII. 1801-1831 STANISŁAW KOSTKA (1775-1856) s. Andrzeja, prezes Rządu Tymczasowego Galicji, nast. Senatu Królestwa Polskiego; żona Zofia z Czartoryskich - dzieci: Konstanty, Andrzej Artur, Jan, Władysław, Gryzelda Celestyna, Jadwiga, Zdzisław, August, Elżbieta, Stanisław Kostka.
XIII. 1832-1866 KONSTANTY (1799-1866) s. Stanisława Kostki; żona Aniela z Sapiechów - dzieci: Maria, Pelagia, Tomasz Franciszek, Karol Ignacy, Józef.
XIV. 1866-1889 TOMASZ FRANCISZEK (1832-1889) s. Konstantego; żona Maria z Potockich - dzieci: Natalia, Maria, Elżbieta, Maurycy Klemens, Tomasz, Józef.
XV. 1890-1939 MAURYCY KLEMENS (1871-1939) s. Tomasza Franciszka, poseł RP w Paryżu, minister spraw zagranicznych; żona  Maria Róża z Sapiechów - dzieci: Maria, Zofia, Róża, Jan, Andrzej, Władysław Marek, Anna, Paweł, Teresa, Krystyna.
XVI. 1939-1944 JAN TOMASZ (ur. 1912) s. Maurycego; żona Róża z Żółtowskich - dzieci: Elżbieta, Maria Róża, Gabriela, Marcin, Agnieszka.
Najdłużej żył Stanisław Kostka (XII) - 81 lat, najdłużej zarządzał ordynacją Maurycy (XV) - 49 lat. Obaj też pozostawili najwięcej potomstwa, wszyscy razem 69-ro, w tym 35 synów. Najwięcej razy żenił się Jan (I) - 4 razy, ojcem aż 3 ordynatów był Michał Zdzisław (VI). Średnia długość życia 15 ordynatów - 54 lata. Wśród 16 ordynatów, 21 ordynatowych (m. in. późniejsza królowa, bratanica królewska, księżniczki) i ich potomstwa najpopularniejszymi imionami były: Maria, Anna, Jan, Tomasz i Andrzej
Wśród ordynatów byli trzej kanclerze (I, II, X), hetman (I), podskarbi (IV), podczaszy, krajczy i łowczy koronni, wojewodowie podolscy (2), kijowscy (2), sandomierski, bracławski, lubelski, smoleński oraz wysokiego prestiżu starostą generalnym krakowskim, kasztelanem lwłoskim. 5 ordynatów było Kawalerami Orderu Orła Białego - VI (1732), VII (1744), IX (1768), X (1758), XII (1812) i XVI (1995).