Czynne od 1998/99 przy ul. Matejki 21 w obiekcie po Kolegium Teologicznym. W 2002 pierwsi maturzyści (18). Dyrektor: ks. Czesław Grzyb (do 2003), później Andrzej Lubczyk. W 2005 zamknięte.