I-szy odbył się 23-25 V 2005 jako konkurs, przeznaczony dla uczniów PSM II st. Pomysłodawczynią konkursu i Stow. Miłośników Sztuki "Boccherini" - organizatora festiwalu - jest Bożena Szurek ze Szkoły Muzycznej. Gromadził ok. 40 uczestników rywalizujących o "Grafitowego Boccheriniego" i najwybitniejszych polskich wiolonczelistów (jury). Laureaci: 2005 - Wojciech Fudala z Katowic, 2006 - Dominika Pawlik z Poznania, 2007 - Jan Lisowski i Aleksander Jankowski, 2008 - Agata Nowak z Miastka.