Ur. w Korytnicy (ZSRR), technik budowlany, w l. 50-tych kierował Zarządem Budów LPBP w Zamościu (chłodnia, elewator, PKS, Bodaczów), później dyrektor MPRB. Czł. założyciel ZTF.