Ur. w Wojsławicach. Był czł. zarządu Centralnej Kasy Spółdzielczej. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (W).