Ur. w Zamościu, absolwent i pracownik  naukowy UMCS (1988 habilitacja), przebywał dwa lata na stażu w Zurichu (uniwersytet), przez rok był docentem Międzynarod. Instytutu Administracji Paryżu. W 1990-96 dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej, następnie prof. Politechniki Warszawskiej, od 1998 prof. katedry prawa administracyjnego i prorektor Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, następnie rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem, ob. kierownik katedry prawa gospodarczego SGH. Sędzia NSA. Autor 11 książek i ok. 140 prac (2004).