Szwadron kawalerii sformowany z polecenia powstańczego komendanta twierdzy na przełomie 1830 i 1831. Zgodnie z intencją wyrażoną w Zamościu miał funkcjonować tak by zasięg twierdzy nie kończył się na donośności dział 24 funtowych, ale kilka, lub kilkanaście mil dalej. Miesiąc później liczył 2 oficerów i 149 kawalerzystów, m.in. opanowali zajęty przez Rosjan Janów, pełnili służbę patrolową i zwiadowczą. Szwadronem dowodził kpt Michał Kuźmiński. We wrześniu włączony do Pułku Jazdy Wołyńsko-Podolskiej.