Ur. w Wilnie, tam walczył w AK (ps. "Laweta"). Po wojnie w Miechowie, ukończył w 1951 Politechnikę Krakowską, pracował przy budowie nowohuckiego kombinatu (kier. budowy walcowni). W 1957 zamieszkał w Lublinie. Był m.in. na praktyce w USA (odrzucił tam propozycje pracy), organizował lubelski oddział PKZ. Od 1974 związany z renowacją Zamościa, pełniąc szereg funkcji kierowniczych (z-ca dyr. DRMZ, potem WDRMiOW). W 1979 został z-cą dyrektora d/s naukowo-konserwatorskich PKZ, z wielkim poświęceniem  angażując się w będące w kulminacyjnym okresie prace renowacyjne. Poliglota (znał biegle 6 obcych języków), fotografik (m. in. nagrody w Portugalii). Projektował kościół w Zwierzyńcu. Pozostawił cenny artykuł o architekturze Zamościa w 30-leciu powojennym (Zamość miasto idealne, 1980).