Ur. w Łabuniach, za działalność patriotyczną, m.in. w Lublinie i Horodle,  osadzony został w 1863 twierdzy zamojskiej, później zesłany na Syberię. Po powrocie ukończył studia w Wiedniu i osiadł w czeskich Cieplicach, pracując tam jako balneolog. Zm. w Krakowie.