Ur. w Zamościu, czł. POW i uczestnik wojny 1920, ekonomista, dyr. gabinetu Ministra Rolnictwa. W 1939 po kampanii wrześniowej w Rumunii i na Węgrzech (więzienie), w 1941 wrócił do kraju, w konspiracji, dowodził jednym z warszawskich rejonów AK, ps. "Szymon", awansował do stopnia kapitana. W powstaniu dowodził grupą "Kampinos", ciężko ranny, kawaler Virtuti Militari kl. V. Także po wojnie w konspiracji, związany z PSL Lewica, pracował w wydawnictwach LSW i Prasa ZSL. Spoczywa w Laskach pod Warszawą.