Ur. w Pniówku. Pracował w zamojskim szpitalu jako dyrektor i chirurg, w 1898-1912 był również lekarzem miejskim, też lekarzem wolno praktykującym, pracował w stacji higienicznej. W 1904 odbył służbę na froncie japońsko-rosyjskim, w 1907 uczestniczył w zjeździe przyrodników i lekarzy polskich. Był czł. założycielem Zamojskiego Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego i czł. Rady II ZTP-O.
Z żoną Zofią udzielali się społecznie, m.in. oboje działali w Stow. Służących św. Zyty. Oboje zmarli na tyfus plamisty. Jego ojciec Karol Krzyczkowski (1821-1834) był jednym z zamojskich subskrydentów jubileuszowego wydania dzieł Kraszewskiego w 1878, spoczywają na zamojskim cmentarzu. Syn Henryka Józef Krzyczkowski.