Pochodził z Nowej Osady, ojciec Ignacy był kupcem zbożowym, wg tradycji rodzinnej miał pochodzenie ormiańskie. Czynny zawodowo przez prawie pół wieku, posiadał  uprawnienia budowlane i kreślarskie, od 1925 firmował się jako dyplomowany mistrz murarski, ul. Okrzei 14. Przed wojną miał firmę budowlaną, która była zatrudniona przy renowacji Rynku Wielkiego, rekonstruował m.in. efektowne ratuszowe attyki. Uczestniczył w ukryciu Hołdu Pruskiego. Po wojnie pracował w przedsiębiorstwach państwowych jako kier. budowy. W l. 50. produkował materiały budowlane - bloki żużlowo-wapienne i dachówkę. W 1944 stanął na czele cechu murarzy. Spoczywa na cmentarzu parafialnym.
Dziadek znanego opozycjonisty, polityka i ministra Aleksandra Halla i Andrzeja Szwabe (osobne hasło). Murarzami byli mieszkający na ul. Listopadowej - jego dziadek Józef i wuj Antoni.