Ur. w Zaleszczykach, s. Józefa (osobne hasło). Zaprzysiężony mając 14 lat, ps. "Witek", partyzant AK, m.in. w batalionie "Podkowy", uczestnik wielu akcji na Zamojszczyźnie. W XI 1944 aresztowany przez NKWD, osadzony przy ul. Radzieckiej, skazany przez sąd NKWD na karę śmierci, później we Lwowie zamienioną na syberyjskie łagry (Peczora), pracował m.in. w kopalni. Powrócił po 11 latach (XII 1955), a przeżycia opisał w wydanej w 2010 książce Z Armii Krajowej na Sybir. Mieszkał w Zamościu. Pracował w zdobytym na zesłaniu zawodzie, ukończył Technikum Elektryczne, do emerytury pracował jako elektryk. Działał w Związku Sybiraków i ŚZŻAK. Bohater odcinka serialu dokumentalnego Głos bohatera (2016). Podpułkownik w st. spoczynku.