Zawód wykonywał od 1900, przez całe dwudziestolecie jego zakład mieścił się w Zamościu przy ul. Lwowskiej (ob. Partyzantów). W 1925 został starszym cechu szewców. Należał do grona 6 osób, którzy zwołali u progu Niepodległości wiec obywatelski. Kilkakrotnie kandydował do RM. Był gospodarzem w straży pożarnej (w 1925 odznaczony za ćwierć wieku działalności). W 1945 stanął na czele powstałej spółdzielni skórzanej.