Ur. w Zaleszczykach, syn wojskowego, żołnierz AK ps. "Sokół", brał udział w akcji w lasach bonieckich , w czasie której zdobyto opancerzony samochód łączności, uczestniczył w akcjach odwetowych na Ukraińcach (m.in. Bereść), usiłował z partyzantami przedrzeć się do walczącej Warszawy, skazany na 3 lata za nielegalne posiadanie broni (objęty amnestią). Ukończył zamojskie PLSP (1946-48) i ASP w Warszawie, był reżyserem i scenografem filmów animowanych W kropli wody (1959) i Utracony raj (1961), czł ZPAP. W l. 70-tych wrócił do Zamościa. Pracował w oddziale PKZ, jako konserwator zabytkowych mebli. Ob. porucznikiem w st. spoczynku.

 * W dokumentach PLSP o uczniu Kruku - ma poczucie koloru, prace na wysokim poziomie (L. Pakulski).