Ur. w Łaziskach. Był uczestnikiem walk o niepodległość, obrony Lwowa i kampanii kijowskiej. Przed wojną jako zawodowy żołnierz służył jako instruktor w szkole podoficerskiej i podchorążych w Zambrowie (st. sierżant), później w Zaleszczykach, Gródku Jagiellońskim, działał w POW i Stronnictwie Narodowym. Dowodził batalionem Obrony Narodowej, ponownie bronił Lwowa, a z niewoli pomógł mu uciec Żyd. Podczas okupacji od 1940 w ZWZ, był komendantem AK w Skierbieszowie, kpt., ps. "Kasztan", "Olszyna", po wyzwoleniu w WiN, 3-krotnie aresztowany, m.in. za napad na posterunek MO w Łaziskach. Po wojnie pracował w gorzelnictwie. W Zamościu zamieszkał jako emeryt. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (D).
Żona Eugenia (osobne hasło). Synowie też byli w konspiracji, po wojnie aresztowani, obaj urodzeni w Zaleszczykach - Zbigniew (osobne hasło: Kruk Zbigniew) i  Narcyz (osobne hasło: Kruk Narcyz). Łączniczką i sanitariuszką była córka Alina (1928-1982) ps. "Zorza", zamężna Kowalczuk.