Ur. w Sułowcu, absolwent zamojskie-go LO (1951) i KUL, na którym od 1965 jest pracownikiem naukowym (1978-87 dziekan wydziału prawa), wykłada też na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego. Był przedstawicielem Episkopatu w komisji konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, ekspert ds. konkordatu, doradca Prymasa Wyszyńskiego w sprawie stosunków z państwem, autor 10 książek, m.in. Wstępu do nauki o państwie i prawie (Lublin 2002). Prezes Stow. Kanonistów Polskich.