Jesienią 1944 w Zamościu w ciągu 10 dni po szklance krwi oddało 250 osób, przykład dał dr Bogucki, krew oddały m.in. 3 zakonnice. Znaczenie krwiodawstwa  nabrało propagandowego rozgłosu dopiero po wojnie, organizowano pogadanki zwłaszcza w szkołach, np. w 1954 o roli "krwiopobierania" w PLSP. W l. 60. średnio rocznie oddawali 600 l. żołnierze TSWL. Honorowi dawcy w 1968 - 943, 1970 - 907, 1972 - 1279, pobrano odpowiednio: 269, 249, 363. Obok wojska wyróżniała się MO i LO. Od 1979 stacją krwiodawstwa kierował Stanisław Jerzy Kulesza.
Rekordowym dawcą krwi mieście i wojew. lubelskim jest Wiesław Hamerski (1955), który do 2018 oddał ponad 200 l. krwi, w 1980-2000 ponad 80 l. Marian Budzyński, Andrzej Zbyryt i Lech Koziński. W 1993 powstał Klub Honorowych Dawców Krwi przy szpitalu Jana Pawła II (do XII 2000  6,6 tys. l. krwi). W 1996 - 8 klubów Honorowych Dawców, a w 2000 powstał KHDK Ziemi Zamojskiej, 150 dawców, prezes Roman Pawlik. (800 czł.). W 2000 założony został Klub HDK przy spółdzielni mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego, w ciągu 15 lat oddano 541 l. krwi, najwięcej Mieczysław Tomaszewski (120 l). W 2008 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział w Zamościu (kier. Elżbieta Tatarska) pobrało ponad 3 tys. l. krwi, ob. 6 tys. (2016). W 2017 odznaczony został Bogusław Mazik, który przez 30 lat oddał 130 l. krwi.