Powstała 1 XI 1993, założona przez dziennikarzy, którzy odeszli z "Kroniki Zamojskiej" (osobne hasło). Właścicielem "KT" była Wschodnia Oficyna Wydawnicza (gł. udziałowiec Gabriel Karski, do XII 1995), odkupioną przez Zakład Energetyczny - dzierżawił CUI "Proxima" (1996 - kolorowe okładki), następnie Regionalne Wydawnictwo Prasowe Adama Wagi (I-IV 1997), ponownie "Proxima", od 2001 "Media Zamość", od 5 II 2002 Podlaska oficyna Wydawnicza.
Ukazywała się w nakładzie ok. 20 tys., ob. niższym. Redakcja mieści się przy ul. Żeromskiego 3 (przedtem w 6 miejscach). Przed 2000 "Kronika" wydawała dodatki sportowy, motoryzacyjny a także w języku ukraińskim (1997). Robert Horbaczewski jest stałym współpracownikiem "Rzeczpospolitej". Od 2003 posiada stronę internetową z dostępnymi archiwalnymi publikacjami (od 2013 tylko fragmenty). W "Kronice" publikowali m.in. Wiktor Zin, Zygmunt Broniarek, Leopold Szafraniec. W 2018 ogłosiła pierwszą edycję konkursu "Perły Biznesu".
Red. naczelni: 1993-96 Włodzimierz Fudali, 1995-97 Artur Sternik, 1997 Zdzisław Kazimierczuk, 1997-2001 Jerzy Zarębski, w międzyczasie krótko Witold Kornet, 2001-2002 Marian Stawecki, 2002-2008 Andrzej Wnuk, 2008-2013 Maria Dec-Kiełb, 2013-2019 Piotr Pyrkosz, 2019-2020 Robert Horbaczewski, od 2020 P. Pyrkosz.


 * W zespole powstałej "Kroniki" znaleźli się: Krzysztof Chyżyński, Włodzimierz Fudali, Adam Gąsianowski, Krzysztof Kochanowski, Radosław Lichota, Piotr Linek, Jarosław Matuszewski, Mariusz Parol, Henryk Sieńko.
 * Stopka z 11 VIII 1998: Wydawca: PW "Agtel", sp. z o.o. prezes Wiesław Plechawski, red. Artur Balwisz, Adam Gąsianowski, Jadwiga Hereta, Witold Kornet (p.o. red. nacz.), Magdalena Lempert-Ciećwierz (korekta), Halina Olszewska, Krzysztof Radziejewski, Anna Rudy, Grzegorz Typek, Jerzy Zarębski (sekr. red.), stali współpracownicy: Małgorzata Gnyś-Wysocka, Robert Horbaczewski, Piotr Kanarek, Damian Miechowicz, Krzysztof Konopa, Jerzy Papuga, Jan Podgórny, Antoni Walentyn. Adres wyd. i red. ul. Staszica 31.
Redakcja w 2011 - Maria Dec-Kiełb. Anna Brzozowska, marzena Maciąg, Monika popławska, Ewelina Soboń, Adam Jaworski, Adam Gąsianowski, Robert Horbaczewski, Zygmunt Nosal, Mariusz Parol, Marek Sztochel.
 * Redakcja mieściła się dotąd aż w 7 miejscach: 1993-94 ul. Wyszyńskiego, w hotelu "Jubilat", 1994 Rynek Wielki 2, 1995-2000 ul. Staszica 31, 2000-2001 ul. Odrodzenia 7, 2001-2002 ul. Lipska 62, 2002-2015 ul. Moranda 4), od 2015 ul. Żeromskiego 3.
 * 30 XI 1993 redakcja rozważała ukazywanie się dwu wydań w tygodniu, w poniedziałki informacyjno-publicystyczne, sportowe (8 s.) i w piątki magazynowe  (16 s.), nawet jeszcze z końcem bieżącego roku.
 * W 1997 Zakład Energetyczny zrezygnował z wydawania "Kroniki" argumentując, że zbyt mało miejsca poświęca sprawom gospodarczym i nie weszła - mimo obietnic - na na rynki województw chełmskiego i przemyskiego, gdzie miał swoich klientów.