Dwutygodnik (od nru 11 dekadówka), ukazywała się IV - XII 1918, 24 numery (19 zeszytów objętości od 8 do 32 stron, druk w Lublinie). Była jednym z pierwszych przedsięwzięć "Księgarni Polskiej" Zygmunta Pomarańskiego i Stefana Pomarańskiego. Przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego i red. odpowiedzialnym był Julian Wyszyński, kier. redakcji Ludwik Kobierzycki (do nr 16), a od VIII S. Pomarański, wydawcą Z. Pomarański  (do nr 16 ze S. Roszko). Regularnie dofinansowana przez Straż Kresową.
Było to pismo przede wszystkim o charakterze informacyjnym, w gazecie obok bieżących spraw miasta i powiatu pojawiały się niewielkie artykuły o charakterze popularno-naukowym, głównie historycznym. Wraz z bezcennym dzisiaj materiałem źródłowym, jaki niosą bogate aktualia oraz bieżącą publicystyką, na uwagę zasługiwały liczne przyczynki historyczne. Autorem kilku z nich był Kazimierz Sochaniewicz, wierny współpracownik, odbywający w Zamościu służbę wojskową. Niewielki artykuł opublikował też wybitny historyk Marceli Handelsman. W ostatnim numerze zapowiedziano  przekształcenie "Kroniki" w czasopismo naukowe "Teka Zamojska", a funkcję gazety przejął "Kurier Zamojski".
W artykule wspomnieniowym, obok Pomarańskich, Kobierzyckiego i Sochaniewicza, wymienieni zostali najwierniejsi współpracownicy wywodzący się z grona inteligencji, głównie nauczycielskiej, jak Kłossowski, Kalinowski, Lewicki, Mikułowski, Antoniewicz, Miler, Pieszko, Rataj.