Ukazywała się z podtytułem "magazyn tygodniowy" (24 IV 1991 - 5 VII 1994). Jej twórcą i red. naczelnym był Zdzisław Kazimierczuk (wyd. Lubelska Oficyna Wydawnicza), 20 tys. nakładu (cena 1000 zł), w ciągu roku trzy adresy (ul. Kościuszki 12, od 1992 ul. Młodzieżowa 6 i ul. Partyzantów 94) i drukarnie. W VI 1992 gdy byt jej był zagrożony (długi) odeszli Z. Kazimierczuk, Włodzimierz Fudali i 3 dziennikarze (ponad miesiąc pismo tworzyli lubelscy dziennikarze, red. naczelny Maciej Podgórski). W IX 1992 powrócił Wł. Fudali - jako naczelny - doprowadzając do odstąpienia przez LOW z 23 VIII 1992 udziałów Wschodniemu Wydawnictwu Prasowemu (gł. udziałowiec Tadeusz Burdzy właśc. hurtowni 89%, W. Fudali 9%). Jako pierwsza w Zamościu wprowadziła skład komputerowy. Wydawano m.in. wkładkę piłkarską i literacką. W XI 1993 z "Kroniki" odeszli dziennikarze, którzy założyli "Kronikę Tygodnia". Obowiązki naczelnego pełnił później prezes Piotr Zawiślak, a redakcję organizowała Ewa Lorenz (w stopce redakcja bez nazwisk, jako zespół). W "Kronice" pisał m.in. W. Zin i Z. Broniarek, a także W. Białasiewicz.


 * Redakcja 3 VII 1991 - Bogdan Cabaj (fotoreporter), Krzysztof Czubara, Maria-Dec Kiełb (sekretarz), Ewa Dybek (red. techniczny), Włodzimierz Fudali (kier. działu organizacji i reklamy), Zdzisław Kazimierczuk (red. naczelny), Artur Sternik, Bogusława Wójcikowska (korekta).
 * Nakład w II 1993 - 25,550, średnia sprzedaż 20-21 tys. - w sieci "Ruch" 18 tys., w sieci Poczty Polskiej 1350, w autobusach PKS 500-600, w innym trybie ok. 550. Nakład doszedł do 27 tys.egzemplarzy.
 * W 1991 przy redakcji wydawca uruchomił sklepik "U dziennikarzy", przysłowiowym mydłem i powidłem, od masła, chleba, sera, mleka w proszku (z Łaszczowa), po drobne artykuły biurowe, aż do wyrobów metalowych.
 * Kronika miała swoją flagę z logo gazety - podrywający się do lotu czarny orzeł na białym tle. Wielka flaga powiewała nad redakcją.