Tygodnik (11 VIII 1992 - 20 IV 1993) Wschodniego Wydawnictwa Prasowego (PW "Rebeka") od nr 3 Wydawnictwa "24 godziny" (sp. "Drogowiec" z Kielc), a od 1993 Wydawnictwa "Kresy". Od 27 X 1992 skutkiem procesu sądowego jako "Tydzień - Kronika Zamojszczyzny" (łącznie 27 numerów). Red. naczelny Zdzisław Kazimierczuk, zastępca Włodzimierz Fudali (1-2), następnie Waldemar Kaźmierczak (5-15) i Jerzy Zarębski (17-27, od pocz. jako dziennikarz), dziennikarzem przez cały czas Bogusław Wiśniewski, ponadto Dorota Łukomska i m.in. Małgorzata Bzówka. Adres ul. Grecka 6 - hotel, później ul. Wyszyńskiego 50B), nakład 25 tys., cena 2.500 zł, druk w Kielcach. W ramach "Kroniki" Klub Młodych Dziennikarzy wydawał swój organ "Bez Mydła".


 * Skład redakcji 1 numeru:  Zdzisław Kazimierczuk (red. naczelny), Włodzimierz Fudali (z-ca red. naczelnego), Dorota Łukomska, Bogusław Wiśniewski, Jerzy Zarębski, Adam Pasikowski (fotoreporter).