Przyznany został miastu przez KRN 19 VIII 1946, a nadany uroczyście w południe 12 X 1947. Herb miasta udekorował Krzyżem minister Świątkowski. Zaproszony premier Cyrankiewicz nie przybył. Odlew krzyża (wyk. Jan Siedlecki) został umieszczony na skarpie przed wejściem do ratusza.


 * Z telegramu premiera - sprawy państwowe nie pozwalają mi na osobiste wzięcie udziału w uroczystości - i dalej - z tej okazji przesyłam swoje serdeczne gratulacje życząc dalszego i pomyślnego rozwoju staremu i dobrze zasłużonemu dla ojczyzny Zamościowi który za bohaterską postawę i walkę z najeźdźcą otrzymuje dziś najwyższe odznaczenie bojowe.