Nie istnieje. Wraz z sąsiednią kamienicą Ostrowskiego były jedynym przykładem zwartej zabudowy przy tej jednej z ważniejszych ulic zamojskich. Powstała na przełomie XIX/XX w., wł. Jana Rycaja, przed wojną nr 23. Dwupiętrowa, o 5-osiowej fasadzie, z balkonami na osi. W 1915 kwaterowali tu Austriacy, Przed wojną był tu sklep spoż. Sternadelowej i knajpa "Royal" Chyżyńskiego, podczas okupacji "Bar der Linde" (dla Niemców, prowadził volksdeutsch), a współcześnie bar "Popularny", z oszklonym szyldem, znany bardziej jako "biczycho", albo "pod Jurandem".oraz sklep mięsny ("jatka"). Na piętrze był Wojew. Uniwersytet Robotniczy ZSMP.
Mieszkali w niej nauczyciele Tymoszowie, szewc Michał Kiecana, milicjant Ostrowski, Pakulniewiczowie. Zburzona w poł. l. 80. XX w. Ob. blok mieszkalny.