Nie istnieje. Wraz z sąsiednią kamienicą Rycaja były jedynym przykładem zwartej zabudowy przy tej jednej z ważniejszych ulic zamojskich. Wzniesiona na przełomie XIX/XX w. przez adwokata Karola Ostrowskiego, od przedwojnia wł. Grzywaczów, wówczas nr 25, od 1962 nr 33A. Piętrowa, 11-osiowa, 4 osie od południa stylistycznie powiązane z kamienicą Rycaja, 7 osi kompozycyjnie wydzielone pilastrami (oś centralna i skraje fasady). Mieściły się w niej m.in. szewc (Renkas, potem Kiecana, później punkt pralniczy), krawiec Lewiński), fotograf (bracia Skowron), fryzjer (Bębnowicz, później Stećko), zakład rtv (L. Łojewski), nauka jazdy (Pieczykolan). Mieszkała m.in. profesorka LO M. Słowik. M. Zburzona w poł. l. 80. XX w. Ob. blok mieszkalny.
W 1943 na balkonie kamienicy wykonany został wyrok podziemia na konfidentce Irenie Kuncewiczowej (z d. Grzywacz).