Organ powołany w Zamościu w związku z wyborami w 1922, wydawcami był PSL "Wyzwolenie" Zarząd Główny i Zarząd Okręgowy oraz Piotr Zubowicz, red. M. Malinowski. Ukazał się 25 IX, 25 X, 28 X i 1 XI.