Jak podawano w podtytule Urzędowy Organ Kościoła Polsko-Narodowo-Katolickiego redagowany i wydawany przez ks. Władysława Farona. Pierwszy numer ukazał się 25 I 1929, wychodził do 1932, miesięcznik. Powstawał w nakładzie 1 do 3 tys. w Drukarni Sejmikowej (22x15 cm, jednoszpaltowy). Kolportowany był w całym kraju, prawdopodobnie subwencjonowany z Ameryki.