6-12 XI 1991 w Ratuszu głodówkę prowadziła Maria Krzyżanowska protestując przeciwko złej atmosferze w Radzie Miejskiej, odbywająca się w sekretariacie prezydenta, spektakularna akcja nie przyniosła efektu, a konsekwencją tej atmosfery było odwołanie prezydenta Marcina Zamoyskiego z zarządem (IV 1992), a następnie zakończone niepowodzeniem referendum w sprawie odwołania Rady (VI 1992).
W sali konferencyjnej UW głodówkę prowadzili najpierw plantatorzy buraków 20 III - 4 IV 1995, następnie 20 IV - 6 V t.r. 35 pracowników Zakładów Mięsnych. Pierwszą czwórkę zabrano do szitala już 28-go