W l. 30 i 40. właściciel przedsiębiorstwa asenizacyjnego. Mieszkał na Przedm. Lubelskim. Działał w Stow. Robotników i Rzemieślników Chrześcijańskich.