Ur. w Zamościu, przed wojną w Zamościu był podprokuratorem, później sędzią okręgowym, miał majątek w Starym Zamościu. W 1948 ze względu na zdrowie przeszedł w stan spoczynku i został adwokatem, po wielu latach dosługując się miana seniora zespołu adwokackiego. Społecznik, zorganizował świetlicę dla najuboższych (1946), działał w "Caritasie". Mieszkał przy ul. Piłsudskiego, następnie Orlicz-Dreszera 30. Pod koniec życia zamieszkał w Gdańsku, tam zmarł.