Ur. w Zamościu, mieszkał na Przedm. Lubelskim. Zastępca czł. RM (1918-19), kandydował też w 1929. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (G). Na cmentarzu jest również grób ks. Leona Godziszewskiego (1862-1903).