Przybył z Hrubieszowa, gdzie był starostą, w 1948-50 starostą zamojskim, później przewodniczącym PPRN w Zamościu (do 1951), następnie przew. PMRN w Lublinie i czł. Egzekutywy KW PZPR, później jeszcze przew. PWRN, poseł.