Ur. w Zamościu, absolwent I LO (1971), SN w Tarnowie i PWST w Warszawie, aktor Teatru Ateneum w Warszawie (1979-87), Teatru Współczesnego we Wrocławiu (1987-91) i Operetki Wrocławskiej (1991-94), ponadto role w teatrze telewizyjnym i radiowym, wystąpił w w kilku filmach, serialu Świat według Kiepskich (3 odcinki).