Pierwszy raz zorganizowane zostały 4-11 VI 1939 w ramach Dni Lublina, Zamościa i Lubelszczyzny. Zamość został wyróżniony spośród innych miast powiatowych. Odbyło się szereg koncertów i wystaw, m.in. głośne Żywe szachy (Dni Zamościa 1939).
Z jeszcze większym rozmachem odbyły się Dni Zamościa 7-14 IX 1948. Uczestniczyli w nich: Władysław Broniewski i Stanisław Lorentz, ministrowie sprawiedliwości i kultury, wystąpiła słynna Ada Sari, urządzono wyścigi motocyklowe, iluminacja ratusza, otwarto muzeum, odbyły się wystawy obrazów i tkanin (GS), dożynki, odczyt M. Pieszki o związkach z Anglią i Francją i mec. Sawickiego.
Następna tego rodzaju impreza doszła do skutku 1-5 VI 1963, zainaugurowana hejnałem, obwieszczona przez herolda na koniu, z wręczeniem kluczy miasta. Miało miejsce wręczenie nagród za działalność kulturalną (Kultura) i m.in. plenerowy spektakl przed Ratuszem Teatru im. J. Osterwy, wystawa uczniów PLSP, odczyt E. Suchory, zabawa w parku.
18-22 VI 1966 Dni Zamościa zorganizowano w ramach obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego, z kolejnymi Dniami: Kultury, Czynów dla Zamościa, Przemysłu i Handlu, Kultury Fizycznej oraz zakończony żakinadą Dzień Młodzieży. Przedstawiono m.in. spektakle obu zamojskich teatrów, pokazano prace uczniów PLSP, do programu wpisano 2-krotny występ cyrku "Wisła".  
Następne odbyły się po kolejnych 3 latach (17-21 V 1969), m.in. na początek dzień harcerski (nadanie imienia Hufcowi), potem dzień straży pożarnych, w poniedziałek szukamy owych talentów", kiermasz książki, maraton filmowy, następnego dnia targi regionalne, w ostatni dzień spartakiada i pochód historyczny.
Ostatnie Dni w Zamościu miały miejsce 6-9 VI 1974, kolejno dzień młodzieży, czynów społecznych, sportu, zakładów pracy. Wystąpił wtedy zespół pieśni i tańca z Węgier, pokazano 11 różnych wystaw i odbyło się 13 koncertów, czynny był również Jarmark Wieków z Karczmą Staropolską i Targi Sztuki Ludowej (przy PKO, gdzie też druga oprócz parku estrada), ponadto korowód historyczny (przekazanie kluczy na schodach przed "Stylowym", mecze nauczycieli z lekarzami i urzędników z mundurowymi (wojsko z milicją), bieg uliczny, slalom kajakowy w parkuskoki spadochronowe na stadionie.
22-24 XI 1977 zorganizowane zostały Dni Zamościa ...w Łucku (ZSRR). W czasach wojewódzkich Dni Zamościa już nie organizowano. Odbyło się natomiast z wielkim rozmachem święto "Sztandaru Ludu". Do tradycji "Dni" nawiązał w 1988 "Jarmark Hetmański".


 !!! W 1966 w niedzielę klucze miasta przekazano najstarszym działaczom ruchu robotniczego, w poprzednich (1963) przewodniczący PMRN wręczał klucze młodzieży.