Zorganizowane 9-11 VI 1978 z wielkim propagandowym rozmachem, z imprezami kulturalnymi z udziałem znanych artystów estrady (galowy koncert w amfiteatrze 10-go m.in. M. Grechuta, W. Gołas, zespół "Gawęda"), handlowymi (Pl. Stefanidesa i cz. ul. Łukasińskiego), sportowymi, korowodami, pokazami, itp., gościł też Krzysztof Kąkolewski.