W tłum. "O kościach ludzkich", jedna z ważniejszych publikacji naukowych powstałych i wydanych w Zamościu (1610). Był to niewielki traktat profesora Akademii Zamojskiej Jana Ursinusa (osobne hasło) o układzie kostnym człowieka - słownik obficie uwzględniającym polskie nazewnictwo osteologiczne, pierwszy polski druk o anatomii (29 stron). Składał się z trzech części: O nazwach kości, o rozwoju i przynależności kości, o połączeniu kości.