Sprowadzony został z zagranicy przez Jana Sobiepana, w 1648 zakupił u niego w Lublinie kilka małych  armat, a w 1650 odlewał w Lublinie 6 dział polowych. Później jako ludwisarz lubelski  kolegiackiego "Jana" - jeden z największych dzwonów w Polsce  (1662).
Metryczka z zamojskiego dzwonu:

NICOLAUS DELA
MARCHE CONSUL
LUBLIN ME FECIT