Ur. w Zamościu, ukończył I LO (1967) i lubelską AR, na której pozostał jako pracownik naukowy, w 1990 habilitacja. Ob. kieruje Zakładem Gleboznawstwa Instytutu Nauk o Ziemi UMCS. Przebywał na stażach naukowych m.in. w Indiach i Chinach. Autor 120 publikacji (2002).