Sporządzone w pierwszych latach zaboru austriackiego (po 1772), przechowywane są w Archiwum Wojennym w Wiedniu (6 map). Odkryte przez badaczy historii Zamościa na pocz. l. 80. XX w. (repr. w Studium przedmieść Zamościa, 1984). Najcenniejszym jest  Plan von der Festung Novi Zamosc z 1777 (inż. Haillmann, 1:1700), o dużych wymiarach - Plan Haillmanna. Pozostałe plany to:
 - Plann der bevestigten Stadt Zamoscz Nebs ihren Vorstädten..., z 1775 (1:7400), wyk. J. Derichs..., wlb, 34x45 cm. (GIk 159, Pawłowska 10, Sawa 7, Żygawski 39)   
 - Plan de Zamosc, z 4 ćw. XVIII w. (1:3600), wyk. nn, wlb, 33x43 cm (GIk 160, Pawłowska 12, Sawa 11, Żygawski 42)
 - Plan von der Festung Zamosc... z 4 ćw. XVIII w. - kop. 1823 (1:7960), wyk. J. de Grüss, wlb., 47x60 cm (GIk 161, Pawłowska 13, Sawa 13, Żygawski 68)
 - Plan von Neü "Zamosze"..., z l. 80. XVIII w. (b. skali), wyk. M. Kandlbinder, wlb., brak wymiarów. (GIk 160-5, Pawłowska 14, Sawa 12, Żygawski 43)
 - Plan de la Vile de Zamosc avec les Fauxbourgs, z 4 ćw. XVIII w. (b. skali), wyk. nn, wlb., 26x33 cm. (GIk 159-5, Pawłowska 61, Sawa 15, Żygawski 45)
 - Plan der Festung Zamość, z ok. 1811 (Archiwum w0jskowo-historyczne w Moskwie (Inwentarz P. Żawadzkiego)
Oprócz wymienionych w wiedeńskim Archiwum znajduje się inne niezwykle cenne źródło kartograficzne - Mapa Miega.