W Zamościu przebywał w 1588 pojmany przez Jana Zamoyskiego arcyksiąże austriacki Maksymilian - osobne hasło). Ok. 1600 Krzysztof Bystrzycki z Zamościa portretował jednego z austriackich margrabiów. Wiedeń poznał Jan Sobiepan. W Odsieczy Wiedeńskiej chlubnie uczestniczył ordynat Marcin Zamoyski (osobne hasło). W Wiedniu przebywał Tomasz Antoni, studiował Klemens. Przez 3 lata, a potem przez ostatnie ćwierć wieku życia mieszkał w Wiedniu Stanisław Kostka Zamoyski. W 1772-1809 Zamość był pod zaborem austriackim (osobne hasło). W murach miasta przebywał wówczas dwukrotnie cesarz Józef II (osobne hasło: Monarchowie w Zamościu). Austriaków wyparły wojska księcia Józefa Poniatowskiego (osobne hasło Oblężenie Zamościa - 1809). Później Zamość stał się twierdzą rosyjską modernizowaną z myślą o granicy z Austrią.
W czasach rosyjskich osiadali tu niekiedy przybysze z Austrii (np. 1885 majster młynarski). W 1911 w Wiedniu koncertowali Namysłowiacy. 27 VIII 1914 Austriacy stoczyli pod Zamościem zwycięską bitwę z Rosjanami i zajęli miasto. Wyparci wkrótce, latem 1915 ponownie zajęli Zamość, który pod okupacją austriacką (osobne hasło) pozostał do 1918. Prawie półtorawieczną niewolę rozpoczynał więc i kończył Zamość pod berłem Austriackim. Były to jednak okresy stosunkowo większych swobód, niż pod panowaniem rosyjskim.
Zamość "zawdzięczał" Austriakom kasatę Akademii i większości klasztorów, ale też powstanie kolei, utworzenie gimnazjów, czy napływ inteligencji z austriackiego zaboru, o wielkich zasługach dla miasta, ale też pełnych elegancji, galicyjskiego "szarmu" (m.in. K. Lewicki, M. Pieszko, E. Kopciński, z pochodz. Austriak A. Szawul, M. Nowacki, M. Korczyński). W 1930 Zamość oglądał wspaniały pokaz ogni sztucznych przygotowany przez pirotechników wiedeńskich.
Na dwu cmentarzach pochowani byli żołnierze austriaccy (osobne hasło: Cmentarze). Jeszcze na pocz. l. 70. na cmentarzu parafialnym, w miejscu po kwaterach austriackich stał okazały pomnik z herbami monarchii habsbursko-lotaryńskiej 13 IX do Zamościa weszła działająca w składzie niemieckiego korpusu austriacka 2 dywizja pancerna gen. Materny. W 1977 gościli w Zamościu austriaccy 4 adwokaci ze swoim prezydentem izby adwokackiej w Wiedniu.